Termes i condicions

En aquest document l’usuari trobarà tota la informació necessària sobre els serveis de comerç electrònic que oferim a la nostra pàgina web casamariol.com. El convidem a llegir-les amb deteniment i a consultar-les sempre que vulgui.

1. Sobre CELLERS MARIOL S.L.

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic (LSSICE), li informem que la titularitat del domini de la nostra botiga virtual correspon a CELLERS MARIOL S.L..

Les dades identificatives de CELLERS MARIOL S.L. són:

 • Denominació social: Cellers Mariol S.L.
 • Nom comercial: CASA MARIOL
 • NIF: B43203785
 • Domicili social: Carrer Les forques 2, 43786 Batea, Tarragona, España.
 • Telèfon: +34 977430303
 • Correu electrònic: oficina@cellermariol.es

Les presents Termes i Condicions de compra, tenen com a objecte regular la posada a disposició de la informació subministrada i les transaccions comercials que sorgeixin entre CELLERS MARIOL S.L. i els usuaris de la pàgina web casamariol.com.

Tant la navegació per la pàgina web com l’adquisició de qualsevol dels productes oferts en ella, suposen l’acceptació per part de l’usuari de les presents Condicions, Política de privacitat, Avís Legal i la nostra Política de cookies. CELLERS MARIOL S.L. podrà efectuar les modificacions que consideri convenients de les presents condicions.

2. Com fer una comanda?

Per comprar és necessari crear un Compte d’usuari a la pàgina web de CELLERS MARIOL S.L. o en cas contrari ingressar com a usuari convidat, el següent serà fer clic en cada un dels articles que desitgi i prémer “afegir al carret”. Per validar la compra, ha de completar les dades personals, l’adreça d’enviament, el mètode de transport i per finalitzar el pagament.

3. Comptes d’usuari, requisits i conducta

Per tal de fer servir al complet els serveis que li oferim, ha de registrar-se i mantenir actiu un Compte personal d’usuari en el nostre lloc web. Per obtenir un Compte ha de tenir com a mínim 18 anys. El registre del Compte requereix que comuniqui a CELLERS MARIOL S.L. determinada informació personal, com el seu nom i cognoms, adreça i correu electrònic.

L’usuari es compromet a mantenir la informació al seu Compte de forma exacta, completa i actualitzada. Si no maté la informació del Compte de forma exacta, completa i actualitzada, fins i tot el tenir un mètode de pagament invàlid o que hagi vençut, podrà resultar en la seva impossibilitat per accedir i utilitzar els nostres serveis o en la resolució per part de CELLERS MARIOL S.L. d’aquest contracte celebrat amb vostè.

L’usuari serà l’únic responsable de tota l’activitat que ocorri en el seu Compte i es compromet a mantenir en tot moment de forma segura i secreta el nom d’usuari i la contrasenya del seu Compte, així com custodiar correctament el terminal utilitzat.

L’usuari no podrà registrar-se més d’una vegada, llevat que CELLERS MARIOL S.L., així ho autoritzi, de la mateixa manera no podrà transferir o compartir la seva compta amb tercers.

CELLERS MARIOL S.L., es reserva el dret a cancel·lar o donar de baixa un compte, quan consideri que l’usuari no compleix amb el que disposen les presents Condicions generals de compra.

3.1. Requisits i conducta de l’usuari

 • El Servei no està disponible per a l’ús de persones que no tinguin l’edat assenyalada en l’apartat anterior.
 • La informació que proporciona la pàgina web s’utilitzarà únicament per a la correcta gestió dels productes oferts per CELLERS MARIOL S.L..
 • L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda en la present pàgina web per les seves pròpies necessitats exclusivament i a no realitzar directament o indirectament cap tipus d’explotació comercial dels continguts i serveis als quals té accés.
 • Com a usuari de la pàgina web, l’usuari reconeix i accepta que és l’únic responsable de l’ús que es faci de la mateixa, i dels serveis i continguts accessibles a través d’aquesta pàgina web.

4. Dades de caràcter personal

Ambdues parts es comprometen a mantenir confidencialitat total respecte a les dades personals de la part contrària a la que ha tingut accés en el compliment d’aquestes Condicions, a subministrar-les únicament a persones autoritzades i a observar les disposicions legals contingudes en la normativa que sigui aplicable. En particular, es comprometen a no utilitzar les dades personals obtingudes de l’altra part per a una altra finalitat que la continguda en l’objecte de les Condicions.

La informació relativa al tractament que realitzem a CELLERS MARIOL S.L., amb les dades personals que es puguin generar durant la present relació, es troba en l’apartat Privacitat i protecció de dades.

5. Cobertura geogràfica

Els articles que s’ofereixen a través d’aquesta pàgina web estan únicament disponibles per al seu enviament a Espanya – Península (excloent de moment a Ceuta, Melilla, Illes Balears i Illes Canàries).

6. Preu i pagament

El preu dels productes comercialitzats en el nostre lloc web, es troben indicats a la fitxa descriptiva de cada un i expressat en la moneda de curs oficial a la Unió Econòmica i Monetària de la Unió Europea (€).

Així mateix, en els preus queda expressament inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). En el preu final s’inclouran les despeses d’enviament. En qualsevol cas, tots aquests imports seran mostrats a l’usuari de forma desglossada durant el procés de contractació.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes respecte les quals ja li hàgim enviat una confirmació de comanda.

CELLERS MARIOL S.L. proposa les següents formes de pagament: Targeta de crèdit i PayPal.

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant una connexió encriptada segura a través del protocol SSL/TLS (https).

Si tria Targeta de crèdit o PayPal com a mitjà de pagament, al fer clic a “Fer la Comanda” vostè està confirmant que la targeta de crèdit és seva o que el compte de PayPal és seu.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora d’aquestes, però si l’entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables de cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.

7. Transport i despeses d’enviament

L’enviament es realitzarà a través d’una empresa externa. Totes les condicions d’enviament i responsabilitat del lliurament del producte seran assumides per l’empresa de transports.

Les despeses d’enviament no estan incloses en el preu de cada un dels productes oferts per CELLERS MARIOL S.L..

Les despeses d’enviament tindran un cost de 6€ per comandes inferiors a 100€.

Quan el total de la compra superi els 100 €, les despeses d’enviament seran gratuïtes. No obstant, en cas de realitzar una compra en què l’enviament sigui gratuït, si s’efectua una devolució parcial quedant el total inferior a el mínim per obtenir l’enviament gratuït (100€), el cost del transport anirà a càrrec del client.

8. Termini de lliurament

El termini de lliurament aproximat a península és de 24h-48h laborables, depenent de la tipologia del producte.

Si per algun motiu la comanda s’hagués de retardar, ens posarem en contacte amb el client per comunicar-ho. Un cop confirmada la comanda, no està permès realitzar modificacions en la direcció de l’enviament, llevat que el client es faci càrrec de les despeses i sigui expressament acceptat per ambdues parts.

9. Dret de desistiment i devolucions

Com a usuari i client, vostè té dret a desistir de qualsevol comanda finalitzada en un termini de 14 dies naturals, sense necessitat de justificació sempre i quan no hi hagin indicis de que el producte s’ha obert, manipulat o exposat. En aquest cas es considerarà una devolució/reclamació.

El termini de desistiment expirarà després dels 14 dies naturals des del dia que vostè o un tercer autoritzat per vostè, que no sigui el transportista o missatger, va adquirir la possessió material de la comanda. La comunicació del desistiment ha de ser tramesa mitjançant algun dels mitjans indicats a continuació, abans que finalitzi el termini abans indicat.

Per exercir el dret de desistiment, vostè haurà de notificar a CELLERS MARIOL S.L. la seva decisió de desistir de la comanda mitjançant una declaració inequívoca ja sigui una carta enviada per correu postal (Carrer Les Forques, nº 2 43786 Batea) o  per correu electrònic a l’adreça info@casamariol.com

El producte ha d’arribar a les instal·lacions de CELLERS MARIOL S.L., el més aviat possible, sense que hi hagi una demora lesiva.

9.1. Conseqüències del desistiment

 • Devolució de tots els pagaments rebuts de vostè com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en què vostè ens informi de la seva decisió de desistir del present contracte, incloent les despeses de lliurament, a excepció de les despeses addicionals resultants de la elecció per la seva part d’una modalitat d’enviament/lliurament diferent de l’ordinària que habitualment ofereix CELLERS MARIOL S.L..
 • El reemborsament es realitzarà mitjançant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per al pagament de la compra objecte del desistiment, llevat que vostè indiqui el contrari, i no pot en cap cas incórrer en cap despesa addicional com a conseqüència de la modalitat alternativa per vostè seleccionada.
 • Fins a la recepció del bé objecte del desistiment o la comunicació d’una prova irrefutable de l’enviament i/o devolució d’aquest, podrem retenir el reemborsament.
 • El bé objecte del desistiment haurà de ser retornat directament a CELLERS MARIOL S.L. sense demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en un termini de 14 dies naturals des de la data en què comuniqui la decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució del bé abans que hagi conclòs el termini esmentat.
 • Vostè ha d’assumir el cost de la devolució del bé, és a dir, el transport fins a les instal·lacions de CELLERS MARIOL S.L..

9.2. Devolucions

Les devolucions i reclamacions de productes defectuosos o equívocs s’han de comunicar per escrit a oficina@cellermariol.es o trucant per telèfon (+34 977430303), de manera immediata o en el termini de 14 dies naturals a partir de la data de lliurament. En l’escrit s’han d’indicar les següents dades:

 • Nom i cognoms del client
 • Número de comanda
 • Motiu de la devolució/reclamació. Per les devolucions/reclamacions per incidències logístiques (trencaments, humitats en l’embalatge, etc.) serà necessari el justificant signat per l’empresa de transport on s’identifiqui la incidència)
 • Proves gràfiques (si és possible)

A partir d’aquestes dades CELLERS MARIOL, S.L. li comunicarà:

 • Si és necessari aportar alguna dada més,
 • Si és necessari el retorn de la comanda (total o parcial) a les seves instal·lacions per al seu estudi,
 • Si es procedeix a la substitució de la comanda (total o parcial)

En el cas que CELLERS MARIOL S.L. no sigui el causant de la devolució o substitució, el client haurà d’assumir els costos de la devolució o substitució. En aquest cas, no s’acceptaran devolucions a ports deguts.

Les despeses de transport (tant la tramesa com la devolució) seran retornats únicament quan CELLERS MARIOL S.L. sigui el responsable de la causa de la devolució del producte (enviament del producte equivocat, producte en mal estat, etc.).

10. Garanties

Les garanties i serveis postvenda es regiran pel Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre que aprova el text de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

D’acord amb aquesta norma, el venedor està obligat a lliurar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, responent davant seu de qualsevol falta de conformitat. El consumidor i usuari té dret, segons la naturalesa del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte.

11. Propietat intel·lectual i industrial

La pàgina web i tots els seus continguts (entre els quals es troben, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, gràfics, tecnologia, enllaços, continguts audiovisuals o sonors, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de software continguts en la present pàgina web), són titularitat de CELLERS MARIOL S.L. o dels seus respectius titulars, i es troben degudament llicenciats i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial, protegits per la legislació espanyola. Per això, si vol realitzar actes d’explotació de la pàgina web o dels seus continguts (reproduir-los, transformar-los, comunicar-los, etc., més enllà de les activitats autoritzades per la Llei de Propietat Intel·lectual) necessita obtenir prèviament el nostre consentiment per escrit (dades de contacte a la capçalera del present document), amb independència dels fins que li moguin. Així mateix, queda prohibit suprimir les dades identificatives de CELLERS MARIOL S.L. com a titular dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de la pàgina web i els seus continguts respectius, així com fer fotos de la tecnologia, entelar, tacar o perjudicar per altres mitjans la marca.

El fet que no li sol·licitem que cessi de fer un ús il·lícit o contrari a les presents condicions dels Continguts no pot ser entès en cap cas com un consentiment o autorització per a aquest ús. Tampoc constitueix una renúncia a l’exercici de les accions legals que puguin correspondre’ns.

12. Limitació de responsabilitat

CELLERS MARIOL S.L. no podria considerar-se com a responsable de l’incompliment del contracte celebrat en cas de ruptura d’existències o no disponibilitat del producte, força major, pertorbació o vaga total o parcial, en particular, dels serveis postals i mitjans de transport i/o comunicacions, inundació o incendi.

Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d’exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable.

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts, en cas que accedeixi mitjançant la pàgina web de CELLERS MARIOL S.L., d’acord amb el que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i les presents condicions. Així mateix, es compromet a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts de la pàgina i a no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra forma d’ordenament jurídic aplicable.

CELLERS MARIOL S.L. no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis, quedant exonerat per qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats a causa de la no disponibilitat del servei per causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat.

13. Normativa aplicable i jurisdicció

La utilització de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través d’aquesta es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb la utilització de la nostra pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals de Tarragona. La utilització dels nostres serveis suposa l’acceptació expressa de la jurisdicció de Tarragona. Al estar contractant com a consumidor, res en la present clàusula afecta els drets que com a tal li reconeixi la legislació vigent.

5%

de descuento, especialmente para tí 🎁

Suscríbete para recibir tus descuentos exclusivos y mantente informado sobre nuestras últimas novedades y ofertas!

No enviamos correo basura! Lee nuestra política de privacidad para mas información.